Đất Xanh: 9 tháng phân phối 15.000 sản phẩm, ước đạt 901 tỷ lợi nhuận

Trong quý 3/2019, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 345 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 lợi nhuận sau thuế hợp nhất 901 tỷ đồng, tăng trưởng 20%...

Quỳnh

01/10/2019 11:30

Theo tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG), 9 tháng đầu năm 2019 DXG đã phân phối ra thị trường 15.000 sản phẩm, nâng quỹ đất lên 415ha và ước hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Cụ thể, kết thúc quý 3/2019, DXG ước đạt 1.911 tỷ đồng doanh thu, tăng 48% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu hợp nhất ước đạt 4.252 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 3/2019 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 lần lượt đạt 345 tỷ đồng và 901 tỷ đồng tăng 8% và 20% so với cùng kỳ 2018. Nếu so với kế hoạch lợi nhuận 1.200 tỷ đồng mà đại hội cổ đông giao năm 2019, ước tính 9 tháng DXG hoàn thành được 75% kế hoạch.

Tập đoàn Đất Xanh cho biết, các mảng hoạt động kinh cốt lõi của DXG trong 9 tháng năm 2019 nhìn chung đều có sự chuyển biến với hơn 15.000 sản phẩm được phân phối, môi giới thông qua hệ thống dịch vụ DXG.

Đối với hoạt động đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2019 DXG đã phát triển được thêm gần 100 ha quỹ đất sạch, trong đó đáng kể nhất là dự án 92 ha trúng đấu giá với giá trị 3.060 tỷ đồng tại khu vực Long Thành - Đồng Nai, nâng tổng quỹ đất hiện có lên đến 415 ha, tương đương gần 3 triệu m2 thương phẩm.

Ngoài ra, từ nay đến năm 2020, DXG dự kiến đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm do DXG làm chủ đầu tư ở các khu vực Long Thành - Đồng Nai, Bình Dương, Quận 2, Thủ Đức, Quận 7 …