Đẩy mạnh cho vay, tài sản của NamABank tăng thêm 13.000 tỷ đồng

Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản có của ngân hàng đạt 87.820 tỷ đồng, tăng thêm gần 13.000 tỷ đồng so với đầu năm...

Nguyên Minh

31/10/2019 14:27

Báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng thương mại Cổ phần Nam Á (NamABank) cho biết, tính đến 30/9/2019, tổng tài sản có của ngân hàng đạt 87.820 tỷ đồng, tăng thêm gần 13.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Cho vay khách hàng đạt 63.024 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng lên tới 24% trong vòng 9 tháng.

Cụ thể, nợ xấu tính đến 30/9/2019 ở mức 1.496 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay lên 2,3%, đầu năm nay, nợ xấu của NamABank chỉ chiếm 784 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu 1,5%.

Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác cũng tăng mạnh từ 9.866 tỷ đầu năm lên 11.287 tỷ đồng. Huy động tiền gửi đạt 65.372 tỷ đồng, tương ứng tăng 20%. 

Về kết quả kinh doanh, thu nhập lãi thuần trong quý 3/2019 đạt 480,9 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động dịch vụ cũng mang lại lợi nhuận tăng trưởng, đạt 18,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lại mang lại khoản lỗ hơn 21,5 tỷ đồng trong quý vừa qua. 

Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 130,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế ngân hàng này đạt 574,2 tỷ đồng, vẫn tăng trưởng 21%.