Đến lượt VPBank muốn huy động 1,12 tỷ USD qua trái phiếu

Nếu được thông qua, việc phát hành trái phiếu này dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2019 và 2020...

Ảnh minh họa

Minh Vui

14/06/2019 16:14

Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (VPB) vừa thông qua hai kế hoạch phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế của nhà băng này.

Theo đó, nhằm mục tiêu tăng quy mô nguồn vốn huy động, đa dạng hóa nguồn huy động vốn trung dài hạn để chủ động trong các kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động cho vay, nâng cao năng lực tài chính đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật và các đối tác, VPBank đã lập kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trên các thị trường quốc tế cũng như phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư tài chính nước ngoài.

Cụ thể, VPB sẽ phát hành tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note, mệnh giá trái phiếu là 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD hoặc mệnh giá khác được xác định phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế và các quy tắc và quy định của Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài dự kiến niêm yết, cụ thể, số trái phiếu này sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Kỳ hạn trái phiếu từ 3 đến 5 năm.

Ngoài ra, VPB cũng xin ý kiến về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho một số nhà đầu tư. Theo phương án này, VPB dự kiến phát hành 120 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm không kèm theo chứng quyền với kỳ hạn 3 năm.

Tiền huy động được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ nhằm tài chợ cho vay danh mục xanh, khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Nếu được thông qua, cả 2 đợt phát hành trái phiếu này dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2019 và 2020, tùy theo Hội đồng quản trị quyết định.

Việc phát hành trái phiếu đang là xu thế được nhiều ngân hàng thực hiện trong bối cảnh huy động vốn cấp 1 khó khăn.

Mới đây nhất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - TPBank (TPB) cũng thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế vốn cấp II trong năm 2019. Số trái phiếu này sẽ được niêm yết tại thị trường chứng khoán Singapore và là trái phiếu thường, không chuyển đổi.