Phía Tây Hà Nội trước cơ hội thành trung tâm kinh tế mới

Thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển về hạ tầng giao thông - xã hội khu vực phía Tây với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính mới của Thủ đô...

Nhiều trục đường lớn được đầu tư xây dựng để kết nối các huyện lân cận phía Tây Hà Nội với trung tâm.