Xây tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

Tuyến đường bộ đi dọc biển nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh...

Trong kế hoạch, Chính phủ sẽ cho phép đầu tư tuyến đường bộ qua 6 tỉnh thành ven biển phía Bắc.

Bảo Anh

25/10/2016 12:23

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

UBND tỉnh Thái Bình hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sau khi có ý kiến thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư công.

Theo UBND tỉnh Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được quy hoạch đi qua địa giới hành chính các huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Chiều dài tuyến đường gần 45 km, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng.

Điểm đầu nối tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng tại khu vực đò Gảnh, giáp ranh giữa xã Thụy Tân và Thụy Trường (huyện Thái Thụy). Điểm cuối nối với tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định tại xã Nam Phú (huyện Tiền Hải).

Đây là tuyến đường bộ đi dọc biển nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

Trước đó, vào tháng 6/2015, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua 6 tỉnh, thành phố là Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh với mục tiêu phát triển kinh tế kết hợp củng cố an ninh quốc phòng.