Điện máy Trần Anh thêm lỗ trước thềm sáp nhập với Thế giới Di động

Kết quả bán niên sau soát xét năm tài chính 2017 của Trần Anh lỗ tới 11,8 tỷ đồng, cao hơn mức 4,8 tỷ đồng trong báo cáo tự lập trước đó...

Trần Anh đang sở hữu 39 siêu thị điện máy trên cả nước.

Bạch Dương

15/11/2017 19:02

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã chứng khoán TAG) vừa công bố kết quả kinh doanh bán niên năm 2017. Niên độ tài chính của Trần Anh được tính từ 1/4 năm trước đến 31/3 năm sau. Báo cáo sau soát xét của Trần Anh có nhiều chỉ số chênh lệch so với báo cáo công ty tự lập trước đó.

Theo đó, công ty đạt doanh thu thuần 1.825 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng lên 1.570 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 255 tỷ đồng, giảm 2,7% so với báo cáo tự lập.

Tuy nhiên, do chi phí bán hàng, chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh khiến Trần Anh lâm vào thua lỗ nặng hơn. Theo đó, doanh nghiệp này lỗ 11,7 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ 4,8 tỷ đồng trong báo cáo tự lập trước đó.

Tại ngày 30/9/2017, tổng tài sản của Trần Anh ở mức 824 tỷ đồng, giảm 30,5% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do giảm hàng tồn kho, giảm tài sản ngắn hạn và các khoản phải thu ngắn hạn.

Đặc biệt, nợ phải trả của Trần Anh lên tới 555 tỷ đồng, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Theo ban lãnh đạo Trần Anh, các thông tin liên quan đến việc mua bán sáp nhập Trần Anh với Thế giới Di động đã ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng và làm giảm doanh số.

Lý giải về khoản lỗ sau kiểm toán, lãnh đạo công ty cho biết, một số khoản chiết khấu thương mại phải thu từ nhà cung cấp ước tính cho tới ngày 30/9 ghi nhận trên báo cáo trước soát xét được điều chỉnh lại dựa vào các tài liệu nhận được từ nhà cung cấp sau ngày công bố báo cáo tài chính quý 2/2017 do đó được điều chỉnh lại.

Điều này dẫn tới giá vốn bán hàng tăng, kéo theo chỉ tiêu lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều giảm.

Mới đây, Thế giới Di động đã xác nhận việc mua lại chuỗi điện máy Trần Anh. Việc đàm phán theo lời ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch của Thế giới Di động là đã xong. Trần Anh sau đó cũng chính thức lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phiếu cho Thế giới Di động.

Theo đó các cổ đông của Trần Anh đã đồng ý để Thế giới Di động có thể mua trên 25% vốn điều lệ và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, đồng thời sẽ hủy niêm yết cổ phiếu trên HNX.

Trần Anh là hệ thống điện máy có quy mô lớn ở miền Bắc, miền Trung với số lượng 39 siêu thị, chiếm 14% thị phần điện máy trên cả nước.