Điều gì xảy ra mỗi phút trên internet tại Trung Quốc?

Trong giờ cao điểm, mỗi phút ứng dụng Didi Chuxing xử lý 120 triệu yêu cầu gọi xe...

Đức Anh

24/12/2018 22:00

Với hơn 800 triệu người dùng, mỗi phút, trên Internet tại Trung Quốc có lượng tương tác khổng lồ. 

Điều gì xảy ra mỗi phút trên internet tại Trung Quốc? - Ảnh 1.