DIG bị phạt và truy thu thuế hơn 13 tỷ đồng

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế của DIG là 13,33 tỷ đồng...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu DIG trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Hà Anh

03/04/2019 12:43

Tổng cục Thuế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm về thuế đối với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) thời kỳ thanh tra năm 2017.

Theo đó, tổng số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là 13,33 tỷ đồng - trong đó, tiền truy thu thuế qua thanh tra là 10,57 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng 415 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 7,89 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 1% là 2,26 tỷ đồng.

Giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 345,2 triệu đồng; Số tiền phạt vi phạm hành chính là 1,66 tỷ và số tiền chậm nộp thuế là 1,1 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 19/2/2019. DIG tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 19/2/2019 đến ngày nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, DIG ghi nhận doanh thu đạt 2.345 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 333 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là gần 324 tỷ đồng. EPS đạt 1.233 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, một tuần gần đây, giá cổ phiếu DIG giảm 2,60% từ 15.400 dồng/cổ phiếu xuống 15.000 đồng/cổ phiếu với 513.890 đơn vị được giao dịch.