Doanh nghiệp đóng cửa tăng cùng nợ thuế

Cứ 10 đồng nợ thuế thì ngân sách xác định "mất trắng" gần 1 đồng, số nợ thuế không có khả năng thu hồi tăng cùng với số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động...

Số liệu về thực trạng doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh cho thấy nhiều điểm đáng ngại với nỗ lực hoàn thành mục tiêu giữ nợ thuế ở mức thấp.

Xuân Yến

25/04/2018 18:30

Theo hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, có hơn 17.000  doanh nghiệp khai tử, tăng 11,25% so với cùng kỳ năm ngoái.  

Từ đầu năm đến nay, tổng số nợ thuế đã tăng hơn 9.700 tỷ đồng, trong đó số nợ không có khả năng thu hồi tăng đến gần 830 tỷ đồng. 

Cụ thể, thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế cho biết, số tiền thuế nợ hiện ở mức khoảng 82.877 tỷ đồng, tăng 9.733 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017; tăng 4.357 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018; tăng 273 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Với nhóm tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày, tổng số nợ thuế là 34.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,4% tổng số tiền thuế nợ, tăng so với thời điểm 31/12/2017 là 8.293 tỷ đồng (tăng 31,9%); tăng 3.633 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018.

Trong đó, khoản thứ nhất là thuế, phí có số nợ là 25.021 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2017 là 6.901 tỷ đồng; tăng 2.768 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018. 

Số nợ các khoản thuế, phí tăng lên do một số người nộp thuế kê khai phát sinh thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân phải nộp quý IV/2017 nhưng chưa kịp thời nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đúng thời hạn quy định dẫn đến nợ thuế tăng lên.

Khoản thứ hai là nợ liên quan về đất chiếm 9.274 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2017 là 1.392 tỷ đồng; tăng 865 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018.

Với các khoản phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế, tổng số nợ là 16.284 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2017 là 611 tỷ đồng; tăng 252 tỷ đồng so với thời điểm 31/1/2018.

Đáng chú ý, nhóm nợ không có khả năng thu hồi, bao gồm nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 32.298 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2017 là 829 tỷ đồng; tăng 472 tỷ so với thời điểm 31/1/2018.

Liên quan đến số nợ thuế không có khả năng thu hồi, số liệu về thực trạng doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh cho thấy nhiều điểm đáng ngại với nỗ lực hoàn thành mục tiêu giữ nợ thuế ở mức thấp. 

Cụ thể, trong tháng 3 năm 2018, toàn quốc có 7.716 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4.213 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế từ đầu năm có 26.492 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 247 doanh nghiệp (0,94%) so với cùng kỳ năm 2017. 

Số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh trong tháng 3 là 4.328 doanh nghiệp, giảm 1.178 doanh nghiệp (21,39%) so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế từ đầu năm có 17.314 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 1.751 doanh nghiệp (11,25%) so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, hầu hết các địa phương có số nợ thuế tăng so với cuối năm 2017. Cụ thể, 59/63 địa phương có số thuế nợ tăng so với thời điểm 31/12/2017, trong đó có 22 địa phương có số nợ tăng trên 100 tỷ, bao gồm: Hà Nội, Tp.HCM, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Định, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc...

Để hoàn thành các chỉ tiêu thu nợ thuế đã được đặt ra, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 385/TCT-QLN về việc giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm 2018 cho các Cục Thuế; công văn số 422/TCT-QLN thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên trên địa bàn quản lý tại thời điểm 31/12/2017; công văn số 533/TCT-QLN ngày 8/2/2018 thông báo danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế đang chờ điều chỉnh và danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế đang xử lý tại thời điểm 31/12/2017. 

Các văn bản đều yêu cầu Cục Thuế phân công, giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin nợ thuế để thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách Nhà nước, cụ thể cho từng đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế, đến từng cán bộ lãnh đạo và từng công chức chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng doanh nghiệp.

Tính đến 28/2/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 6.968 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018, đạt tỷ lệ 16,7% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 5.677 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.290 tỷ đồng.