10 startup đắt giá nhất thế giới

10 công ty công nghệ mới thành lập (startup) được định giá cao nhất thế giới, theo xếp hạng của Wall Street Journal...

Diệp Vũ

24/10/2015 11:13


<b>1. Uber<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 50 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 7,4 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Travis Kalanick    <br>

1. Uber

Giá trị vốn hóa ước tính: 50 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 7,4 tỷ USD
Nhà sáng lập: Travis Kalanick   

<b>2. Xiaomi<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 46 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,4 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Lei Ju (ảnh)

2. Xiaomi

Giá trị vốn hóa ước tính: 46 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,4 tỷ USD
Nhà sáng lập: Lei Ju (ảnh)

<b>3. Airbnb</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 25,5 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 2,3 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk

3. Airbnb

Giá trị vốn hóa ước tính: 25,5 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 2,3 tỷ USD
Nhà sáng lập: Brian Chesky, Joe Gebbia và Nathan Blecharczyk

<b>4. Palantir<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 20 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,5 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Peter Thiel, Joe Lonsdale (ảnh), Alex Karp, Stephen Cohen và Nathan Gettings

4. Palantir

Giá trị vốn hóa ước tính: 20 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,5 tỷ USD
Nhà sáng lập: Peter Thiel, Joe Lonsdale (ảnh), Alex Karp, Stephen Cohen và Nathan Gettings

<b>5. Snapchat</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,2 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Evan Spigel (ảnh)

5. Snapchat

Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,2 tỷ USD
Nhà sáng lập: Evan Spigel (ảnh)

<b>6. Didi Kuaidi</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 4 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Cheng Wei (ảnh)

6. Didi Kuaidi

Giá trị vốn hóa ước tính: 16 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 4 tỷ USD
Nhà sáng lập: Cheng Wei (ảnh)

<b>7. Flipkart</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 15 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 3 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Sachin Basal (trái) và Binny Basal

7. Flipkart

Giá trị vốn hóa ước tính: 15 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 3 tỷ USD
Nhà sáng lập: Sachin Basal (trái) và Binny Basal

<b>8. Space X</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 12 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,1 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Elon Musk (ảnh)

8. Space X

Giá trị vốn hóa ước tính: 12 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,1 tỷ USD
Nhà sáng lập: Elon Musk (ảnh)

<b>9. Pinterest</b><br><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 11 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 1,3 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Ben Silbermann (phải) và Evan Sharp

9. Pinterest

Giá trị vốn hóa ước tính: 11 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 1,3 tỷ USD
Nhà sáng lập: Ben Silbermann (phải) và Evan Sharp

<b>10. Dropbox<br></b><br>Giá trị vốn hóa ước tính: 10 tỷ USD<br>Số vốn đã huy động được: 0,6 tỷ USD<br>Nhà sáng lập: Drew Houston (ảnh) và Arash Ferdowsi<br>

10. Dropbox

Giá trị vốn hóa ước tính: 10 tỷ USD
Số vốn đã huy động được: 0,6 tỷ USD
Nhà sáng lập: Drew Houston (ảnh) và Arash Ferdowsi