Doanh thu Petro Vietnam có thể sụt 240 nghìn tỷ vì giá dầu

Petro Vietnam xây dựng các kịch bản ứng phó với việc giá dầu giảm trong năm 2015...

Doanh thu toàn tập đoàn trong năm 2014 của Petro Vietnam đạt trên 745 nghìn tỷ đồng.

Từ Nguyên

31/12/2014 06:02

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa có báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2014.

Theo đó, trong năm 2014, Petro Vietnam đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 48,11 triệu tấn quy đổi; tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 27,58 triệu tấn, trong đó: sản lượng khai thác dầu đạt 17,37 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 10,20 tỷ m3, sản xuất điện đạt 16,48 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 1,64 triệu tấn; sản xuất xăng dầu các loại đạt 5,71 triệu tấn.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 745,5 nghìn tỷ đồng, trong đó, tổng doanh thu hợp nhất tập đoàn đạt 370,0 nghìn tỷ, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 46 nghìn tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2015, trước sự biến động khó lường của giá dầu, Petro Vietnam chỉ đặt mục tiêu khai thác khoảng 26,6 triệu tấn dầu quy đổi, trong đó dầu thô khoảng 16,8 triệu tấn, giảm gần 1 triệu tấn so với 2014.

Về kế hoạch tài chính, trên cơ sở kế hoạch sản lượng này, Petro Vietnam đã xây dựng 6 kịch bản theo các phương án giá dầu 100, 90, 80, 70, 65, 60 USD/thùng.

Trong đó, với kịch bản tốt nhất là giá dầu 100 USD/thùng, tổng doanh thu toàn tập đoàn sẽ đạt khoảng 718,4 nghìn tỷ đồng.

Còn nếu giá dầu chỉ ở mức 60 USD/thùng, doanh thu của Petro Vietnam trong năm 2015 chỉ còn khoảng 515 nghìn tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc, doanh thu của tập đoàn sẽ giảm khoảng 240 nghìn tỷ đồng so với 2014.