Hà Nội thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng

Có thể mức thưởng Tết thực tế của nhiều doanh nghiệp còn cao hơn rất nhiều...

Mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp tại Hà Nội chỉ bằng 1/6 của doanh nghiệp tại Tp.HCM.

Bảo Quyên

09/01/2016 09:38

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa công bố kết quả khảo sát tình hình thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đối với 4 loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Kết quả cho thấy, trong nhóm doanh nghiệp FDI mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 cao nhất là 100 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 450.000 đồng/người. Tính trung bình, nhóm doanh nghiệp FDI có mức thưởng bình quân là 3,77 triệu đồng/người, tăng khoảng 1% so với năm trước.

Ở nhóm công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, mức thưởng cao nhất dự kiến là 38,2 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người, mức thưởng bình quân là 3,35 triệu đồng/người (tăng 1,5% so với năm trước).

Trong nhóm doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân 3,7 triệu đồng/người, tương đương năm trước.

Xếp cuối cùng là doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2016 cao nhất dự kiến đạt 20 triệu đồng/người, doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân cho người lao động trong nhóm đạt 3,5 triệu đồng/người (tăng 1,4% so với năm trước).

Về mức thưởng Tết Dương lịch 2016, nhóm doanh nghiệp FDI cũng dẫn đầu với mức thưởng 30 triệu đồng/người. Lần lượt tiếp sau là nhóm công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước; doanh nghiệp tư nhân với các mức 8 triệu đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Lý giải về độ chênh lệch trong thưởng Tết giữa các khối doanh nghiệp, ông Phạm Văn Thanh, Trưởng phòng Lao động việc làm (Sở Lao động - Thương binh  Xã hội Hà Nội) cho hay, việc báo cáo mức thưởng Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch không có tính bắt buộc. Doanh nghiệp không báo cáo cũng không thể có chế tài xử lý.

Do vậy, mức thống kê chỉ mang tính tham khảo. Có thể thực tế, mức thưởng tết của doanh nghiệp còn cao hơn rất nhiều, đặc biệt là khối ngân hàng tài chính.

Trước đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM cũng đã công bố kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2016 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, tính đến ngày 5/1 đã có 1.216 doanh nghiệp thực hiện báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết. Trong đó, 896 doanh nghiệp có thưởng Tết Dương lịch cho người lao động với mức thưởng bình quân là 2,4 triệu đồng/người.

Đặc biệt, một cá nhân làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã được thưởng Tết Dương lịch với số tiền kỷ lục lên tới 2,028 tỷ đồng.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng thuộc về một cá nhân làm việc trong khối doanh nghiệp tư nhân.

Mức thưởng bình quân các khối doanh nghiệp dịp Tết Nguyên đán là 7,3 triệu đồng. Trong đó, mức trung bình cao nhất là 13,3 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp có vốn góp nhà nước, mức trung bình thấp nhất là 3,1 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI.