Hà Tĩnh hoàn hơn 10.000 tỷ đồng tiền thuế cho Formosa

Hà Tĩnh đã hoàn cho Formosa kể từ kỳ hoàn thuế tháng 4/2014 cho đến nay số tiền 10.173 tỷ đồng...

Một góc nhà máy Formosa Hà Tĩnh.

Bảo Quyên

10/08/2016 15:07

Tổng cục Thuế vừa có văn bản lấy ý kiến các đơn vị và địa phương về việc đề nghị miễn và không truy thu thuế đối với Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của sự kiện 13/5/2014.

Hơn hai năm trước, sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, nhiều cuộc tuần hành, xô xát đã diễn ra tại một số địa phương, gây nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, sau sự cố nói trên, cả nước ghi nhận có 778 doanh nghiệp được đánh giá bị ảnh hưởng, trong đó Bình Dương thiệt hại nặng nhất với 537 doanh nghiệp, Đồng Nai có 171 doanh nghiệp, Tp.HCM có 33 doanh nghiệp và Hà Tĩnh có 1 doanh nghiệp.

Về tổng thiệt hại, theo báo cáo của các doanh nghiệp là 9.900 tỷ đồng và 4,23 triệu USD, trong đó Formosa khai báo bị chịu thiệt hại cao nhất, với số tiền lên đến 5.533 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua rà soát của các cơ quan chức năng, tổng số thiệt hại của các doanh nghiệp trên cả nước là 4.523 tỷ đồng và 4,23 triệu USD, trong đó thiệt hại của Formosa là 4,77 tỷ đồng, các nhà thầu làm cho Formosa là 68,32 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, đối với dự án Formosa, ngoài nhà máy của Formosa chịu ảnh hưởng trực tiếp, thì 16 nhà thầu chính đang thi công các hạng mục cho dự án Formosa cũng bị ảnh hưởng do sự kiện 13/5/2014.

Tổng cục Thuế cho biết, để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nói trên, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn hồ sơ khai thuế và gia hạn nộp thuế cho nhiều doanh nghiệp. Ngoài ra, còn thực hiện cơ chế giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh, hoàn trước kiểm sau cho 408 hồ sơ đề nghị, với tổng số tiền hơn 15.200 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Hà Tĩnh đã hoàn cho Formosa kể từ kỳ hoàn thuế tháng 4/2014 cho đến nay số tiền 10.173 tỷ đồng, trong đó 1.185 tỷ đồng là thuế giá trị gia tăng đã nộp trong khâu nhập khẩu thực hiện cơ chế ghi thu - ghi chi, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính trước đó.

Ngoài ra, Formosa còn được Bộ Tài chính miễn giảm, miễn phạt và hoàn lại số tiền thuế đã truy thu, phạt cho Formosa trước khi xảy ra sự kiện 13/5/2014, số tiền trị giá 71,6 tỷ đồng.

Đây là số tiền miễn giảm và hoàn lại khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đã nộp đối với hoạt động hút cát san nền số tiền 71,6 tỷ đồng, trong đó thuế tài nguyên là 49,2 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường là 22,75 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã không truy thu thuế nhà thầu đối với hàng hóa, thiết bị nhập khẩu kèm theo bảo hành số tiền 176,3 tỷ đồng, đồng thời không truy thu số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế 32,88 tỷ đồng, cùng miễn phạt vi phạm chính về thuế số tiền 1,26 tỷ đồng.