Sẽ phân vùng lương tối thiểu theo đề xuất của địa phương?

Nhiều địa phương cho rằng mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng không còn phù hợp với thực tế mức sống và tốc độ phát triển...

Một số tỉnh đã đề xuất phân lại vùng lương tối thiểu.

Vũ Quỳnh

30/06/2010 18:45

Quy định các vùng thực hiện lương tối thiểu tới nay đã phát sinh các vấn đề không hợp lý.

Vì vậy, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn số 1791/LĐTBXH-LĐTL đề nghị UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá và đề xuất việc điều chỉnh phân vùng lương tối thiểu hiện hành để thực hiện từ năm 2011.

Theo thứ trưởng Phạm Minh Huân, thực hiện lộ trình thống nhất mức lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp, Chính phủ đã quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp theo 4 vùng địa lý khác nhau dựa trên nghiên cứu về mức sống,  mức độ phát triển của vùng kinh tế, xã hội, thị trường lao động và khuyến khích đầu tư theo đề nghị của các địa phương.

Tuy nhiên, quy định các vùng thực hiện lương tối thiểu tới nay đã phát sinh các vấn đề không hợp lý. Một số tỉnh đã đề xuất phân vùng lại. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi để các tỉnh tự xếp mình vào nhóm thực hiện tiền lương tối thiểu nào và phân vùng trong nội bộ địa phương mình", ông Huân nói.

Các tỉnh, thành nào cũng sẽ có những số liệu cụ thể về thu nhập bình quân theo đầu người, chỉ số giá sinh hoạt, nhu cầu thu hút đầu tư, cân đối nhu cầu lao động… Căn cứ vào đó và mặt bằng tiền lương thực tế trên thị trường các địa phương có thể đề xuất được. Theo ông Huân, điều này sẽ hạn chế sự áp đặt và việc phân vùng thực hiện lương tối thiểu sẽ thực tế hơn.

Để thực hiện được lộ trình cải cách tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đưa ra một số nguyên tắc nhất định để tránh trường hợp những địa phương tự đề xuất mình lên vùng cao hơn “đột biến”. Ví dụ, nếu có tăng thì chỉ được tăng một bậc hay phải căn cứ cụ thể vào các chỉ số, mặt bằng mức sống tại địa phương.

Dự kiến sẽ phân vùng lại lương tối thiểu trước tháng 9/2010 dựa trên các đề xuất của địa phương. Các vùng thực hiện lương tối thiểu mới sẽ bắt đầu từ tháng 1/2011.

Hiện, lương tối thiểu vùng đang áp dụng trong các doanh nghiệp, còn các cơ quan hành chính sự nghiệp áp dụng lương tối thiểu chung (tương đương với vùng IV).

* Mức lương tối thiểu hiện đang được áp dụng trong năm 2010 theo Nghị định 97 và 98/2009 ngày 30/10/2009 của Chính phủ:

Đối với các doanh nghiệp trong nước lần lượt là: vùng 1 (980.000 đồng/tháng), vùng 2 (880.000 đồng), vùng 3 (810.000 đồng), vùng 4 (730.000 đồng).

Đối với lao động tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt là: vùng 1 (1.340.000 đồng/tháng), vùng 2 (1.190.000 đồng), vùng 3 (1.040.000 đồng), vùng 4 (1.000.000 đồng).