Thêm 1 triệu tấn dầu ở nước ngoài, doanh thu Petro Vietnam đạt 241.700 tỷ

Theo kế hoạch, Petro Vietnam được giao chỉ tiêu khai thác 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước trong năm 2017...

Petro Vietnam khai thác dầu vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016.

Bạch Dương

13/07/2017 18:02

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) vừa cho biết, tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 13,15 triệu tấn, bằng 51% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 7,9 triệu tấn, vượt 141.000 tấn so với kế hoạch 6 tháng. Lượng dầu khai thác từ nước ngoài của Petro Vietnam đạt 0,97 triệu tấn, vượt kế hoạch 2,1%. Sản lượng khai thác khí 6 tháng đầu năm đạt 5,25 tỷ m3.

Ở lĩnh vực khác, Petro Vietnam sản xuất 11,11 tỷ kWh, 909.000 tấn phân đạm, 2,99 triệu tấn xăng dầu chế biến.

“Sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 141.000 tấn so với kế hoạch - góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước”, báo cáo nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Petro Vietnam, giá dầu thô trung bình 6 tháng đầu năm 2017 là 54,4 USD/thùng, vượt 4,4 USD/thùng so với mức giá kế hoạch năm (50 USD/thùng). Giá dầu Brent hiện tại đang dao động khoảng 45-48 USD/thùng.

Chính vì vậy, tổng doanh thu của tập đoàn đạt 247.100 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 56% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 13.100 nghìn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 79% kế hoạch năm.

Nguyên nhân các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, theo Petro Vietnam, là do giá dầu thô 6 tháng năm 2017 tăng 8,8% so với mức giá kế hoạch. Đồng thời tập đoàn cũng phát hiện mỏ dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2).

Nửa cuối năm 2016, Petro Vietnam sẽ tiếp tục khai thác để đạt chỉ tiêu là 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước và 10,61 tỷ m3 khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.