Thưởng Tết Bính Thân cao nhất 624 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI ở Hải Dương...

Người có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 2,028 tỷ đồng, tại một doanh nghiệp FDI ở Tp.HCM.

Ngân Khánh

19/01/2016 14:58

Bên cạnh mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI ở Hải Dương là 642 triệu đồng/người, thì mức thưởng thấp nhất cũng thuộc về một doanh nghiệp FDI của Bình Phước, với mức thưởng chỉ có 40.000 đồng/người.

Ngày 19/1/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có cuộc họp báo thông báo tình hình lương thưởng Tết năm 2016.

Theo Bộ, có 87% số doanh nghiệp báo cáo dự kiến có tiền thưởng Tết Nguyên đán 2016 với mức thưởng bình quân khoảng 1 tháng lương (khoảng 5,53 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với thưởng Tết Nguyên đán 2015).

Tại Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người thuộc doanh nghiệp FDI và người có mức thưởng thấp nhất là 450.000 đồng/người, cũng thuộc doanh nghiệp FDI.

Tại Tp.HCM, người có mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp dân doanh) và người có mức thưởng thấp nhất là 3,09 triệu đồng/người ở doanh nghiệp FDI.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2016, có 72% số doanh nghiệp báo cáo có tiền thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân khoảng 1,18 triệu đồng/người, tăng 1,6% so với năm 2015 (1,16 triệu đồng/người).

Người có mức thưởng cao nhất là 2,028 tỷ đồng/người tại một doanh nghiệp FDI ở Tp.HCM. Người có mức thưởng thấp nhất là 24.000 đồng/người, thuộc về doanh nghiệp FDI ở Thái Bình.

Tại Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI) và người có mức thưởng thấp nhất là 150.000 đồng/người (ở công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước và doanh nghiệp FDI).

Bên cạnh đó, trong tổng số trên 13.000 doanh nghiệp báo cáo đến ngày 31/12/2015, vẫn còn 14 doanh nghiệp ở 8 tỉnh, thành phố nợ khoảng 16,5 tỷ đồng tiền lương của 2.300 lao động và hơn 1.700 doanh nghiệp (khoảng 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc không có tiền thưởng Tết cho người lao động