VCCI hợp tác với Quảng Ninh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

VCCI vừa ký cam kết với UBND tỉnh Quảng Ninh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020...

Lễ ký kết giữa VCCI và UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trần Kỳ

08/06/2016 14:55

Sáng 7/6, UBND tỉnh Quảng Ninh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP ban hành ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Trong khuôn khổ hội nghị, VCCI ký cam kết với UBND tỉnh Quảng Ninh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, cho biết, khởi nghiệp phải được bắt đầu từ hệ thống chính quyền, khởi nghiệp là sự bắt đầu của một chủ trương lớn, là sự khởi đầu của một doanh nghiệp và cũng là sự cải cách, đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Lộc cho biết thêm, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống các cơ quan quản lý nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng, có 3 nội dung mang tính mấu chốt mà các cơ quan quản lý cần phải thực hiện một cách triệt để, đó là: cần chuyển mô hình quản lý giám sát sang mô hình quản lý kiến tạo, phục vụ và đồng hành. Năng lực quản lý nhà nước phải linh hoạt theo sự phát triển của xã hội. Tiến tới quản lý cần thay đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro, từ nghi ngờ chuyển sang tin dân, tin doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ, từ nhiều năm nay, Quảng Ninh luôn xác định doanh nghiệp là bộ phận trọng yếu tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, do vậy, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được tập thể lãnh đạo tỉnh đặc biệt chú trọng, có môi trường đầu tư tốt mới có doanh nghiệp tốt từ đó mới thu hút được tối đa các nguồn lực trong xã hội vào công cuộc xây dựng và phát triển của toàn tỉnh theo hướng bền vững.  

Theo ông Nguyễn Hữu Thủy - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Quảng Ninh, những động thái của bộ máy chính quyền tỉnh trong cải cách hành chính, thành lập các trung tâm hành chính công, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA), nhất thể hóa một số chức danh quản lý nhà nước, đến việc luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp hỗ trợ giúp doanh nghiệp đã tạo niềm tin, tạo động lực cho doanh nghiệp bỏ hết tâm sức vào đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Với quan điểm “hãy để người dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá về môi trường đầu tư kinh doanh”, sự khiêm tốn cộng với nỗ lực của địa phương này đã được đền đáp khi trong nhiều năm gần đây địa phương này luôn được cộng đồng doanh nghiệp bình chọn đứng trong top 5 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đánh giá về những chương trình cải cách của tỉnh Quảng Ninh, ông Vũ Tiến Lộc cho biết, những mô hình cải cách của Quảng Ninh là khá nhiều, có sự đồng bộ cao, có tính sáng tạo, đây là địa phương mạnh nhất trong cả nước về lĩnh vực này, Quảng Ninh như là một vườn ươm cho việc cải cách các mô hình quản lý.