Vicem bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Tổng giám đốc Vicem Trần Việt Thắng bị cách chức vì được xác định có sai phạm trong quá trình điều hành Tổng công ty...

Trụ sở của Vicem tại Hà Nội.

Bảo Quyên

01/09/2017 14:01

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa có quyết định thay đổi nhân sự trong ban điều hành với chiếc ghế Tổng giám đốc được giao cho một cá nhân mới.

Theo đó, Phó tổng giám đốc Vicem Bùi Hồng Minh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam thay cho ông Trần Việt Thắng - vừa được cho thôi nắm giữ chức vụ này vì được xác định có một số sai phạm trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Ông Bùi Hồng Minh (sinh năm 1971) nắm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Vicem từ 2013 đến nay. Trước đó, ông Minh có thời gian dài làm việc tại Công ty Xi măng Bút Sơn và Xi măng Hà Tiên. Từ năm 2011 ông là Tổng giám đốc Công ty Xi măng Bỉm Sơn trước khi nhận chức vụ Phó tổng giám đốc Vicem vào cuối 2013.

Ông Trần Việt Thắng được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Vicem từ tháng 9/2013 sau khi kinh qua nhiều vị trí ở Công ty Xi măng Hà Tiên 1.

Đầu tháng 3/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm tra, làm rõ thông tin sai phạm, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng tại Vicem.

Trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã vào cuộc và phát hiện Vicem đã để xảy ra nhiều sai phạm, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, trong quá trình thanh tra 20 công ty trực thuộc Vicem đã phát hiện nhiều sai phạm. Các đơn vị này phải khắc phục hơn 326 tỷ đồng nộp các khoản thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Toàn bộ 20 công ty được thanh tra đã khắc phục, thu hồi, giảm các khoản công nợ phải thu lên tới 3.121 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 31/12/2015, số công nợ phải thu của 20 công ty trực thuộc Vicem vẫn còn hơn 937 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra cũng cho thấy, các khoản phải thu tại 12 công ty thành viên ngày càng tăng, 5 công ty không bảo đảm khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, 10 công ty có tốc độ gia tăng vốn năm 2015 thấp hơn năm 2014.