Đóng cửa Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo

Không còn khu phi thuế quan, không được hưởng các chính sách thuế đối với hàng hóa, dịch vụ như trước đây, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hết việc...

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được thành lập nhằm mục đích đẩy mạnh thông thương giữa Việt Nam với Lào, thúc đẩy phát triển kinh tế phía Tây Hà Tĩnh và toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đào Vũ

29/05/2018 15:21

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định 768/QĐ-BTC về việc giải thể Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh từ ngày 1/6/2018.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chỉ đạo triển khai công tác bàn giao cơ sở vật chất, phân công các đơn vị quản lý Hải quan trên địa bàn và bố trí nhân sự đảm bảo phù hợp đúng quy định.

Đồng thời, bãi bỏ quyết định 725/QĐ-BTC ngày 6/4/2010 về việc thành lập Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

Nguyên nhân là do khu kinh tế cửa khẩu Cầu treo không còn đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi khu phi thuế quan, không được hưởng các chính sách thuế đối với hàng hóa, dịch vụ sau khi Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016 có hiệu lực.

Do đó, cả khu kinh tế sầm uất bỗng vắng hiu, khối lượng công việc tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo gần như không còn nên không cần thiết phải duy trì hoạt động của Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo.

Được biết, để tránh lãnh phí nguồn nhân lực, Hải quan Hà Tĩnh đã chủ động điều động, luân chuyển một số cán bộ đến nhận nhiệm vụ tại Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh và tăng cường một số cán bộ đến nhận công tác tại Chi cục Hải quan Vũng Áng, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Liên quan đến triển khai bàn giao cơ sở vật chất, đơn vị đang trình Tổng cục Hải quan giải pháp xử lý theo hướng đề xuất giao cho một số bộ phận của Cục Hải quan Hà Tĩnh như Đội kiểm soát Hải quan và Đội kiểm soát phòng, chống ma túy quản lý, sử lý để tránh lãng phí.