Dược phẩm CPC1 chào sàn UpCom với giá 10.600 đồng/cổ phiếu

Gần 21 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1 sẽ chính thức giao dịch vào ngày 12/06/2018 sắp tới...

Kho bảo quản thuốc của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1.

Đào Vũ

06/06/2018 18:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo chính thức về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 vào giao dịch trên sàn UpCom.

Theo đó, Dược phẩm Trung ương CPC1 sẽ được đăng ký giao dịch 20.979.000 cổ phiếu trên Upcom với mã chứng khoán DP1.

Trong ngày giao dịch đầu tiên 12/6, DP1 có giá tham chiếu là 10.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, DP1 được định giá khoảng 222 tỷ đồng.

Được biết, đây là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1, tiền thân của một đơn vị trược thuộc Bộ Nội thương được thành lập từ năm 1945 với tên gọi Công ty thuốc Nam - Bắc.

Qua quá trình phát triển, đến năm 2016 công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo quyết định số 2290/QĐ-BYT ngày 12/6/2015 của Bộ Y Tế.

Ngành nghề kinh doanh chính của DP1 là sản xuất, kinh doanh và phân phối các sản phẩm thuốc, trang thiết bị y tế, bao bì dược phẩm. Đồng thời, công ty cũng xuất nhập khẩu hóa mỹ phẩm, hóa chất các loại và dịch vụ cho thuê văn phòng kho xưởng, dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Năm 2017, doanh thu của DP1 đạt 2.390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34,6 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của DP1 ghi nhận khoảng 1.863 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Trong quý 1/2018, doanh thu DP1 ghi nhận trên 577 tỷ đồng, tăng 21%, lợi nhuận sau thuế đạt 8,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 8,2 tỷ đồng ở quý 1/2017.

Với kết quả đạt được của năm 2017, công ty dự kiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018 lần lượt đạt 2.600 tỷ đồng và 36 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 8,78% và 4,17% so với thực hiện năm 2017.