Facebook kiếm hàng chục tỷ USD từ thông tin cá nhân như thế nào?

Năm 2017, Facebook kiếm được trung bình 20,21 USD từ mỗi người dùng. Với 1,4 tỷ người dùng hàng ngày, mạng xã hội này thu về cả "núi tiền"...

Đức Anh

22/03/2018 21:16

Video: Time/Money.