FPT báo lãi hơn 2.500 tỷ đồng sau 7 tháng

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 14.742 tỷ đồng và 2.538 tỷ đồng...

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế tháng 7/2019 của FPT đạt lần lượt 2.250 tỷ và 399 tỷ đồng.

Thủy Diệu

13/08/2019 15:00

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2019 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 2.250 tỷ đồng và 399 tỷ đồng, tăng 19,6% và 31,5% so với cùng kỳ.

Như vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT tăng trưởng 21,8% và 27,5% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 14.742 tỷ đồng và 2.538 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 2.114 tỷ đồng và 1.688 tỷ đồng, tăng 26,8% và 29,1%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.495 đồng, tăng 28,6%. Tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,2% (6 tháng đầu năm 2018 đạt 16,4%).

FPT cho biết, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của FPT là khối công nghệ khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 8.218 tỷ đồng và 1.036 tỷ đồng, trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 5.852 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 896 tỷ đồng.

Mảng viễn thông đạt 5.809 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,6%, đạt 103% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế đạt 972 tỷ đồng, tăng 13,4%, tương đương 107% kế hoạch lũy kế.

Thị trường nước ngoài sau 7 tháng đầu năm 2019 cũng mang về cho FPT 6.169 tỷ đồng doanh thu, tăng 32,7% và 966 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của tập đoàn lần lượt đạt 42% và 38% (7 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 38% và 36%).