Gần 345 tỷ USD vốn ngoại đổ vào Việt Nam

Hàn Quốc giữ "ngôi vương" vốn FDI vào Việt Nam với 63,7 tỷ USD...

Vốn FDI luỹ kế vào Việt Nam đạt gần 345 tỷ USD

Bạch Huệ

05/03/2019 15:11

Thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tính lũy kế đến ngày 20/2/2019, cả nước có 27.900 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 344,9 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 194 tỷ USD, bằng 56,2% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Theo lĩnh vực, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 200 tỷ USD, chiếm 57,9% tổng vốn đầu tư.

Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 58 tỷ USD (chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 23 tỷ USD (chiếm 6,6% tổng vốn đầu tư).

Đã có 130 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 63,7 tỷ USD, chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư. 

Nhật Bản đứng thứ hai với 56,7 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư, tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, British Virgin Islands, Hồng Kông.

Vốn FDI đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó Tp.HCM vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 45 tỷ USD, tiếp theo là Hà Nội với 33,2 tỷ USD, Bình Dương với 32,1 tỷ USD. 

Trước đó, Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, 2 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã thu hút 8,47 tỷ USD vốn ngoại, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ 2018. 

Việt Nam là quốc gia thu hút vốn FDI lớn và nguồn vốn này có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước. Khu vực FDI hiện nay giữ vai trò chủ đạo trong cán cân xuất nhập khẩu của nước ta với việc chếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu và gần 60% nhập khẩu.