Gánh nặng chi phí, doanh thu tăng TMT vẫn lỗ hơn 6,5 tỷ trong 9 tháng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, dù doanh thu thuần tăng 18% đạt 994 tỷ đồng nhưng công ty vẫn ghi lỗ 6,5 tỷ đồng...

Kim Phong

29/10/2019 17:04

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) cho biết, trong quý 3/2019, công ty tiếp tục lỗ thêm 665 triệu đồng.

Cụ thể, trong quý này, doanh thu thuần của TMT tăng mạnh so với cùng kỳ (+ 67%) đạt 260,3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng theo đó tăng mạnh, đạt 50,2 tỷ đồng. 

Tuy vậy, trong khi vẫn phải gánh các loại chi phí nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính không còn cao đột biến như cùng kỳ năm ngoái (quý 3/2018 doanh thu tài chính mang về gần 46 tỷ đồng nhờ thoái vốn tại công ty con), cộng thêm việc công ty lỗ hơn 3,9 tỷ đồng từ hoạt động khác đã khiến TMT lỗ ròng trong quý 3 năm nay. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, dù doanh thu thuần tăng 18% đạt 994 tỷ đồng nhưng công ty vẫn ghi lỗ 6,5 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, công ty vẫn lãi hơn 8 tỷ nhờ lợi nhuận quý 3 tăng cao. So với kế hoạch đề ra là 1.926 tỷ doanh thu thuần và 51,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, TMT khó có khả năng hoàn thành kế hoạch trong quý cuối cùng năm 2019. 

Theo giải trình của công ty, TMT cho biết kết quả kinh doanh âm trong 9 tháng chủ yếu do kết quả không tích cực của công ty con. Hiện TMT chỉ có 1 công ty con là Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 và một công ty liên kết là Công ty Cổ phần kinh doanh và dịch vụ số 8. 

Trên tổng nguồn vốn 1.996 tỷ cuối quý 3/2019, nợ phải trả của TMT chiếm 1.600 tỷ đồng, tăng 23% so với hồi đầu năm, chủ yếu do tăng phải trả người bán ngắn hạn.