GAS dự chi 3.800 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018

Ngày thanh toán cổ tức sẽ trong quý 2 năm nay...

Năm 2018, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GAS đều vượt kế hoạch đề ra.

Đào Vũ

26/02/2019 15:15

Tổng công ty Khí Việt Nam (mã chứng khoán GAS) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt.

Theo đó, GAS sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (tức 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng) trong quý 2/2019. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/3/2019.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, ước tính công ty phải chi hơn 3.800 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Trong cơ cấu cổ đông, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn chiếm phần lớn vốn với tỷ lệ 95,76%, tương ứng số tiền dự kiến nhận về 3.666 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 10/2018, GAS cũng đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Như vậy, tính cả năm 2018, GAS chia cổ tức với tỷ lệ 40%, tương ứng số tiền 7.600 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2018, GAS đạt doanh thu 75.991 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và vượt 36,37% kế hoạch. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế cũng vượt 92% kế hoạch và đạt 12,355 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017.

Trên thị trường, trong khoảng thời gian gần đây, cổ phiếu GAS tăng mạnh. Thị giá chốt phiên 26/2 ở mức 97.900 đồng/cổ phiếu và có hơn 900 nghìn đơn vị được khớp lệnh. Vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 189.863 tỷ đồng.