GDP quý 1 tăng 7,38% - cao nhất trong 10 năm

Với mức tăng trưởng 7,38% so với cùng kỳ năm ngoái, GDP quý 1/2018 đã đạt mức tăng cao nhất của quý 1 trong 10 năm qua...

Đáng chú ý nhất là trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đã tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước.

Thúy Duyên

29/03/2018 10:45

Với mức tăng trưởng 7,38% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2018 đã đạt mức tăng cao nhất của quý 1 trong 10 năm gần đây.

"Mức tăng này khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc Chính phủ ban hành các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018", Tổng cục Thống kê đánh giá.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong mức tăng 7,38% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,05%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,70%, đóng góp 3,39 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,70%, đóng góp 2,75 điểm phần trăm.

Đáng chú ý nhất là trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đã tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng đến 13,56%, là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây, đã đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung.

Ngành khai khoáng quý 1/2018 cũng đạt mức tăng trưởng dương với 0,40% sau hai năm liên tục giảm. Nguyên nhân được Tổng cục Thống kê đánh giá là do khai thác than, kim loại và khí đốt tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trong khu vực vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp tăng 3,76% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm trong nội bộ ngành theo hướng đầu tư vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao đã mang lại hiệu quả.

Ngành thủy sản cũng đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, với mức tăng 4,76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khu vực dịch vụ, bán buôn và bán lẻ là ngành có đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung, với mức tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt mức tăng trưởng 7,6% so với mức tăng 6,03% của quý 1/2017. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,72%, còn hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3,56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về cơ cấu nền kinh tế trong quý 1, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,34%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,26%; khu vực dịch vụ chiếm 43,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,63%.

Xét về góc độ sử dụng GDP quý 1, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,13% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư tăng 7,15%; tích lũy tài sản tăng 6,46%.