Gelex phát hành 72 triệu cổ phần thực hiện chứng quyền với giá 16.000 đồng

Giá phát hành được xác định là 16.600 đồng/cổ hiếu, tương đương việc GEX dự kiến huy động 1.200 tỷ đồng...

Từ ngày 1/6 tới đây, cổ phiếu GEX cùng 4 cổ phiếu khác của Việt Nam sẽ được thêm vào rổ chỉ số MSCI

Đào Vũ

16/05/2018 11:40

Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã chứng khoán GEX) vừa thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Hiện tại, Gelex có tổng số 1.800 chứng quyền đã phát hành vào cuối năm 2016. Theo phương án được thông qua, công ty sẽ thực hiện chứng quyền thành hai đợt.

Cụ thể, đợt 1 sẽ thực hiện 1.440 chứng quyền, tổng số cổ phần dự kiến phát hành không quá 72 triệu cổ phần (cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng), tương đương mỗi chứng quyền được quyền mua 50.000 cổ phần. Đợt 2 sẽ thực hiện toàn bộ số chứng quyền còn lại.

Trong đợt 1, giá phát hành là 16.600 đồng/cổ phần. Đây có thể coi là khoản đầu tư khá hấp hẫn cho người giữ chứng quyền, do giá phát hành này chưa bằng nửa giá chốt phiên ngày 15/5 của Gelex (36.200 đồng/cổ phần).

Ngày chốt danh sách người sở hữu chứng quyền vào 4/6/2018. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ 5/6 đến 26/6. Số lượng chứng quyền không được đăng ký thực hiện sẽ không được chuyển sang lần thực hiện chứng quyền tiếp theo.

Như vậy, sau khi phát hành thêm, đồng thời thực hiện được hết 72 triệu cổ phần và niêm yết đầy đủ trong đợt 1, số cổ phần GEX lưu hành sẽ tăng gần 27% lên 338,8 triệu cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ 3.388 tỷ đồng.

Được biết, theo thông báo mới nhất của MSCI, từ ngày 1/6 tới đây, cổ phiếu GEX cùng 4 cổ phiếu khác của Việt Nam sẽ được thêm vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index.