GEX niêm yết trên HOSE với giá 25.100 đồng/cổ phiếu

266,8 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sẽ chính thức giao dịch trên HOSE với mã chứng khoán là GEX...

Hiện, công ty có vốn điều lệ 2.668 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Hà Anh

16/01/2018 16:57

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã cấp quyết định niêm yết cho phép Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Theo dự kiến ngày 18/1 tới, 266,8 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sẽ chính thức giao dịch với mã chứng khoán là GEX với giá tham chiếu là 25.100 đồng/cổ phiếu. Như vậy, GEX được định giá là 6.696,68 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu GEX được giao dịch trên UpCOM từ tháng 10/2015 với giá tham chiếu 15.500 đồng/cổ phiếu. Hiện, công ty có vốn điều lệ 2.668 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội. Ngành hàng, sản phẩm chủ yếu là thiết bị điện, máy biến thế điện, dây cáp điện, động cơ điện, đồng hồ đo điện, khí cụ điện.

Theo công bố của công ty, cơ cấu cổ đông của công ty tính đến ngày 26/12/2017, cổ đông trong nước nắm 88,24% tương ứng hơn 235 triệu cổ phiếu - trong đó, cổ đông tổ chức nắm giữ 53,96% và cổ đông nước ngoài nắm giữ 11,76%, tương ứng hơn 31,3 triệu cổ phiếu - trong đó, có 17 cổ đông cá nhân và 28 cổ đông tổ chức.

Năm 2017, doanh thu thuần hợp nhất của công ty ước đạt 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng, cổ tức 20%.