Giá lao dốc, hai tổ chức ngoại chuyển nhượng 800.000 MWG

Norges Bank đã chuyển nhượng 700.000 cổ phiếu MWG và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu MWG cho Ntasian Emerging Leaders Master Fund...

Biểu đồ giao dịch cổ phiếu MWG trong 1 tháng qua - Nguồn: HOSE.

Hà Anh

01/12/2019 20:08

Theo tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), 2 nhà đầu tư ngoại đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động cho một nhà đầu tư khác.

Cụ thể: Norges Bank đã chuyển nhượng 700.000 cổ phiếu MWG và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu MWG cho Ntasian Emerging Leaders Master Fund.

Hai giao dịch chuyển nhượng trên được thực hiện vào ngày 29/11/2019.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu MWG 1 tháng gần đây lao dốc giảm tới 14,15% từ vùng giá 127.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 112.000 đồng/cổ phiếu và kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11, giá cổ phiếu này được giao dịch quanh mức 109.000 đồng/cổ phiếu với 913.420 đơn vị được chuyển nhượng.

Được biết, Hội đồng Quản trị MWG đã thông qua việc phát hành 10.624.558 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu và số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Thời gian phát hành dự kiến là trong tháng 12 và tháng 1/2020.

Trước đó, MWG cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2019, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 84.723 tỷ đồng, tăng trưởng 17% và lợi nhuận sau thuế đạt 3.260 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, MWG hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm – trong đó, doanh thu online đóng góp 13% tổng doanh thu của MWG và tăng trưởng 11% so với 10 tháng 2018.