Giá tăng hơn 82%, HVG đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu quỹ

Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận và giá bán không thấp hơn 4.000 đồng/cổ phiếu và tuân theo quy chế giao dịch của HOSE...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HVG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Hà Anh

03/12/2019 07:48

Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) đã thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Thủy sản Hùng Vương sẽ bán toàn bộ 5 triệu cổ phiếu quỹ hiện có, nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh của công ty. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 11/12/2019 đến ngày 9/1/2020.

Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận. Giá bán không thấp hơn 4.000 đồng/cổ phiếu và tuân theo quy chế giao dịch của HOSE. Như vậy, Thủy sản Hùng Vương dự kiến thu về ít nhất 20 tỷ đồng nếu như đợt chào bán số cổ phiếu quỹ này thành công.

Đáng chú ý, trên báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2019 của HVG, số cổ phiếu quỹ hiện nắm giữ có giá trị 50,963 tỷ đồng và số cổ phiếu này HVG mua vào từ ngày 10/5/2016 đến ngày 9/6/2016 với giá giao dịch bình quân 10.218 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn để mua lại lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2015.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HVG từ đầu năm đến nay tăng hơn 82% từ vùng giá 4.670 đồng/cổ phiếu lên 7.510 đồng/cổ phiếu và chốt phiên 2/12/2019, giá cổ phiếu này được giao dịch ở mức 8.580 đồng/cổ phiếu với 743.040 đơn vị được giao dịch. Tạm tính theo mức giá này, nếu bán hết số cổ phiếu quỹ thành công, Thủy sản Hùng Vương sẽ thu về khoảng 43 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2019 (niên độ 1/10-30/9/2019), HVG báo lỗ quý 4 gần 240 tỷ đồng – cùng kỳ công ty lãi 382 tỷ đồng, lũy kế lỗ gần 497 tỷ đồng – cùng kỳ lãi 16,22 tỷ đồng. EPS -2.145 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến 892 tỷ đồng. Hiện, tổng nợ phải trả gần 7.214 tỷ đồng, tăng 772 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 192 tỷ đồng, còn 2.931 tỷ đồng, còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm 5 tỷ đồng, còn hơn 130 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/01/2018, HOSE đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu HVG vào diện kiểm soát do do lỗ năm 2016 và năm 2017.

Tiếp đó, ngày 12/06/2019, HOSE nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên riêng và hợp nhất năm 2019 (niên độ từ 01/10/2019-30/09/2019) của HVG. Theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên hợp nhất năm 2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là -111,88 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến 31/03/2019 là -527,84 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kiểm toán viên có ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục và Ban Tổng giám đốc đang thực hiện kế hoạch khắc phục lợi nhuận chưa phân phối bị âm do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tài chính kết thúc 30/09/2016.

Như vậy, cổ phiếu HVG của Công ty Cổ phần Hùng Vương chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát do kết quả hoạt động kinh doanh lỗ do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát do kết quả kinh doanh lỗ đối với cổ phiếu HVG.

HOSE xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HVG sẽ căn cứ vào Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Hùng Vương.

Về tình hình thực hiện công bố thông tin, ngày 28/05/2018, HOSE ban hành quyết định đưa cổ phiếu HVG vào diện kiểm soát đặc biệt do Công ty vi phạm công bố thông tin. Cụ thể: từ ngày 28/05/2018, HOSE tiếp tục có 06 công văn nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin các báo cáo tài chính.

Như vậy, cổ phiếu HVG của Công ty Cổ phần Hùng Vương cũng chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt do vi phạm công bố thông tin. HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đặc biệt đối với cổ phiếu HVG và HOSE sẽ tiếp tục theo dõi tình hình công bố thông tin đến khi HVG công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.