Giá xăng tăng, Petrolimex lãi gần 3.200 tỷ đồng sau 9 tháng

Giá xăng tăng cao, doanh thu của Petrolimex tăng tới 27% so với cùng kỳ ...

Petrolimex lãi lớn sau 9 tháng

Bạch Dương

01/11/2018 16:32

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2018. Theo đó, doanh thu trong quý của Petrolimex đạt 46.183 tỷ đồng, tăng hơn 8.000 tỷ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 890 tỷ đồng. EPS cổ phiếu PLX đạt 697 đồng/cổ phiếu.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 142.843 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 9 tháng năm 2018 là 66,42 USD/thùng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 3.968 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch và bằng 112% so với cùng kỳ.

Trong đó, sản lượng xuất bán xăng dầu 9 tháng năm 2018 là 7.427.638m3/tấn, tăng 3% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt 2.165 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.803 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 525 tỷ đồng; Kinh doanh gas đạt 165 tỷ đồng; Vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 222 tỷ đồng; Nhiên liệu hàng không đạt 307 tỷ đồng; Kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 89 tỷ đồng; Kinh doanh kho đạt 193 tỷ đồng; 2 công ty tại nước ngoài đạt 33 tỷ đồng; Các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 269 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng năm 2018 là 3.187 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2.885 tỷ đồng. EPS 9 tháng PLX đạt 2.217 đồng/cổ phiếu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 13,9%.

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản Petrolimex đạt 62.696 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả lên tới 40.383 tỷ đồng, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Petrolimex đạt 14.741 tỷ đồng, nợ dài hạn là 2.364 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền của Petrolimex giảm mạnh xuống còn 9.904 tỷ đồng. 

Ban lãnh đạo Petrolimex cho biết, trong quý cuối năm 2018, tập đoàn sẽ có giải pháp linh hoạt với từng ngành hàng, phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Đồng thời, tiếp tục triển khai lộ trình giảm vốn Nhà nước tại tập đoàn, chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu PLX có xu hướng giảm, hiện chỉ còn hơn 58.000 đồng/cổ phiếu.