Giao dịch không báo cáo, một loạt cổ đông lớn bị phạt tiền

SSC đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cổ đông lớn của LG9 và CMW...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

14/08/2019 07:14

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Vinh, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 (mã LG9-UpCoM) và ông Trần Văn Luận, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (mã CMW-UpCoM).

Theo đó ông Vinh bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. 

Cụ thể, ngày 14/11/2018, ông Nguyễn Văn Vinh đã mua 457.194 cổ phiếu của LG9, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 0 lên 457.194 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 9,1% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của LG9), trở thành cổ đông lớn. Nhưng đến ngày 07/12/2018, HNX mới nhận được báo cáo công bố thông tin của ông Vinh.

Còn ông Trần Văn Luận, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (mã chứng khoán: CMW-UpCoM) bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn của CMW. 

Ngày 29/10/2018, ông Luận đã bán 884.000 cổ phiếu CMW, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 884.000 xuống 0 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,69% xuống 0% (giảm xuống dưới ngưỡng 5%) và không còn là cổ đông lớn. Đến ngày 04/12/2018, HNX mới nhận được báo cáo của ông Luận.

Tương tự, SSC xử phạt ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế (mã HEP-UpCoM) bị phạt 15 triệu đồng do ông này không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Sơn đã mua 21.400 cổ phiếu HEP từ ngày 15/12/2017 đến ngày 26/06/2018 nhưng không báo cáo SSC và HNX.

Trước đó, Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng (Thái Nguyên) cũng đã bị phạt 50 triệu đồng do công ty này báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018.