Hà Nội được giao tập trung kêu gọi đầu tư đường sắt đô thị

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội gồm 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 318 km và một tuyến nhánh...

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang sắp sửa được vận hành chạy thử.

Nguyên Hà

21/11/2017 10:39

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế, phương án đầu tư và giải pháp thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Cụ thể, theo Phó thủ tướng, UBND thành phố Hà Nội cần tích cực triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn, bảo đảm sự gắn kết của đường sắt đô thị nói riêng và hệ thống giao thông đô thị nói chung, tiện lợi nhất cho người dân, đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, theo quy hoạch và đúng quy định pháp luật.

Về phương thức và nguồn vốn đầu tư, Phó thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội tập trung kêu gọi đầu tư các tuyến đường sắt đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP), theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 35/TB-VPCP ngày 25/1/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư.

Về các tuyến thực hiện theo hình thức PPP, việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Về phương thức thực hiện dự án, đối với các tuyến thực hiện theo hình thức PPP, Phó thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội triển khai dự án theo quy hoạch và đúng quy định pháp luật.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh tiến độ đầu tư đã đề ra trong quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đối với hai tuyến đề xuất sử dụng vốn ODA, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan liên quan phối hợp với UBND thành phố Hà Nội vận động vốn ODA để đầu tư hai tuyến đường sắt.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội gồm 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 318 km và một tuyến nhánh. Dự án sẽ bắt đầu được đưa vào hoạt động từ 2018 với tuyến đầu tiên là tuyến 2A - Cát Linh - Hà Đông, theo sau là các tuyến số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội; tuyến số 1, đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên và tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình.