Hà Nội: Hàng loạt thanh tra xây dựng bị cho thôi việc, giáng chức

34 cán bộ, công chức, lao động thuộc Thanh tra Xây dựng Hà Nội bị khiển trách, 8 người bị cảnh cáo, 3 người hạ bậc lương. Đặc biệt đã buộc phải giáng chức 2 và buộc thôi việc 4 người...

Nhiều công trình ở Hà Nội vi phạm trật tự xây dựng - Ảnh minh hoạ.

KIỀU LINH

04/12/2017 13:46

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ năm 2014 đến nay, Sở đã tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ đối với 30 đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. 

Qua thanh tra, kiểm tra, Sở đã phát hiện, xem xét kỷ luật đối với 51 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc Thanh tra Xây dựng có vi phạm bằng các hình thức: khiển trách (34 người) cảnh cáo (8 người), hạ bậc lương (3 người). Đặc biệt đã buộc phải giáng chức 2 và buộc thôi việc 4 người.

Theo số liệu thống kê mới nhất, 9 tháng đầu năm 2017, các đội thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã kiểm tra 14.483 công trình, trong đó số công trình có vi phạm: 1.691 công trình (không phép 646 công trình; sai phép sai quy hoạch, sai thiết kế: 290 công trình; xây dựng ảnh hưởng đến công trình lân cận, môi trường: 58 công trình; xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, lâm nghiệp: 697 công trình).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội, trong đó tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn diễn biến phức tạp, gây nhiều bức xúc cho dư luận. 

Trong đó có nguyên nhân là lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ hoặc dung túng, bao che, tiếp tay cho vi phạm trật tự xây dựng.

Liên quan đến việc xử phạt, mới đây, Thành ủy Hà Nội cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách với 2 cán bộ quận Hoàng Mai là Trưởng ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Đức Hải và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận Nguyễn Anh Cường.

Việc thi hành kỷ luật là do trong thời gian làm Phó chủ tịch UBND quận, ông Nguyễn Đức Hải trực tiếp phụ trách quản lý trật tự xây dựng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến trên địa bàn có 8 dự án vi phạm về trật tự xây dựng...

Còn ông Nguyễn Anh Cường, trong thời gian giữ chức vụ Chánh thanh tra xây dựng quận, đội trưởng đội trật tự xây dựng đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát dẫn đến các dự án VP3, VP5, VP6 vi phạm trật tự xây dựng, không chỉ đạo lập hồ sơ vi phạm dự án VP3 và có trách nhiệm trong việc để mất 27 hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng tại phường Hoàng Liệt.