HAG và HNG đã mua lại 3.500 tỷ trái phiếu trước hạn từ VPBank

HAG và HNG mua lại 5 khoản trái phiếu trước hạn từ VPBank với tổng số tiền mà HAG và HNG chi cho các giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Hà Anh

05/07/2019 00:23

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) đồng loạt công bố mua lại trái phiếu trước hạn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Cụ thể, HAG mua lại hai khoản trái phiếu và khoản lớn nhất có tổng giá trị 991 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 28/11/2014 và đáo hạn vào ngày 28/12/2021 với giá mua trước hạn là gần 1.009 tỷ đồng; khoản thứ 2 là 129 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 29/12/2016, đáo hạn ngày 29/12/2020 với giá mua trước hạn là 140,3 tỷ.

Trong khi đó, HNG mua lại hai khoản trái phiếu có giá trị là 1.394 tỷ đồng có giá mua trước hạn là 1.411 tỷ đồng và 306,51 tỷ đồng với giá mua trước hạn là 315 tỷ, có ngày đáo hạn vào cuối năm 2020 và 2021.

Được biết, việc mua lại mua lại trái phiếu trên nhằm mục đích cơ cấu nợ. Tuy nhiên, công ty không thông tin chi tiết nguồn tiền để thực hiện nghiệp vụ này.

Trước đó, HAG đã hoàn tất mua lại trước hạn 594 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 594 tỷ đồng vào ngày 20/6 vừa qua. Mục đích của hoạt động này nhằm cơ cấu lại nợ.

Trái chủ của số trái phiếu trên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Đây là số trái phiếu do HAG phát hành trong đợt phát hành 600 tỷ trái phiếu ngày 25/8/2015. Ngày đáo hạn là 27/12/2021 với tổng tiền để HAG mua lại trước hạn số trái phiếu trên là 625,1 tỷ đồng.

Như vậy, HAG và HNG mua lại 5 khoản trái phiếu trước hạn từ VPBank với tổng số tiền mà HAG và HNG chi cho các giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2019, nợ phải trả của HAG ở mức 32.277 tỷ đồng, tăng hơn 977 tỷ đồng trong vòng 3 tháng đầu năm và gấp 2 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp (16.761 tỷ đồng) - trong đó, về trái phiếu, công ty có khoản vay dài hạn trái phiếu đến hạn trả trị giá 1.254 tỷ đồng và vay dài hạn trái phiếu thường trong nước trị giá 9.716 tỷ đồng.