HAG và HNG được gia hạn nộp báo cáo tài chính năm 2017

Thời gian được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính...

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của HAG đạt 53.444 tỷ đồng, tăng 1.318 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái, vốn chủ sở hữu tăng 2.343 tỷ lên 18.288 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 1.275 tỷ đồng.

Hà Anh

28/02/2018 10:40

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố danh sách công ty đại chúng được chấp thuận gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017, từ ngày 01/02/2018 đến 26/02/2018.

Theo đó, SSC chấp thuận cho ba doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Địa ốc (mã RCL), Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (ma HAG) được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Riêng RCL được gia hạn Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính soát xét quý (nếu có) trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý 4/2017.

Được biết, ngày 8/2/2018, HOSE đã có văn bản nhắc nhở HAGL và HAGL Agrico về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm liên tiếp là năm 2015 và 2016 và nếu tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính năm thứ 3, tức năm 2017, thì cổ phiếu của doanh nghiệp này sẽ rơi vào tình trạng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định.

Trước đó, HAG đã bị phạt 60 triệu đồng do công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn. Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE và trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán về: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2015, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 12016 và giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2016, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2016 và giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2016, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2016, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 kiểm toán và giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2016 trước và sau kiểm toán, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2017, Công văn thông báo triệu tập đại hội cổ đông thường niên tổ chức họp ngày 15/9/2016 và Báo cáo thường niên năm 2016.