HDBank lên kế hoạch nối dài giai đoạn tăng trưởng kép

Trong vòng 5 năm, từ 2013 - 2018, tăng trưởng kép lợi nhuận ròng của HDBank đạt mức 67,1%...

Đại hội đồng cổ đông HDBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu tăng trưởng mới.

Bùi Mai

24/04/2019 08:29

Ngày 23/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Toàn bộ các báo cáo và tờ trình do Hội đồng Quản trị đệ trình đã được các cổ đông thông qua tỷ lệ nhất trí cao.

Tại đại hội này, các cổ đông đã nhìn lại năm 2018 của HDBank, với những bước phát triển mạnh ở những kết quả đạt được.

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị, năm qua HDBank ghi nhận hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng tích cực so với năm 2017.

Cụ thể, tổng tài sản HDBank đạt 216.057 tỷ đồng, tăng 14,1%; vốn chủ sở hữu đạt 16.828 tỷ đồng, tăng 14%; tổng dư nợ tín dụng đạt 129.624 tỷ đồng tăng 17,8%; tổng nguồn vốn huy động đạt 186.722 tỷ đồng, tăng 9,5%.

Cùng với đó, HDBank đã kiểm soát tốt các rủi ro và bảo đảm an toàn hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 1,5%, trong đó tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ là 1,1%; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,1%, cao hơn mức 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, trong năm qua đây là một trong những ngân hàng thương mại đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, với 4.005 tỷ đồng trước thuế, tăng 65,7% so với năm 2017, hoàn thành 101,8% kế hoạch đề ra.

Với hiệu quả hoạt động liên tục được cải thiện, HDBank tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng có tốc độ tăng trưởng kép về lợi nhuận ròng. Thống kê trong vòng 5 năm từ 2013 - 2018, tăng trưởng kép lợi nhuận ròng của HDBank đạt mức 67,1%. Nhờ vậy, hệ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng tăng trưởng bình quân gần 50%.

Bên cạnh hiệu quả hoạt động, HDBank cũng đã mở rộng mạng lưới và thiết lập hiện diện tại nhiều địa bàn mới. Đến cuối năm 2018, HDBank hoàn thành mở mới 40 phòng giao dịch và 5 chi nhánh, nâng quy mô hệ thống mạng lưới lên 285 điểm giao dịch. Hệ thống điểm giao dịch tài chính tiêu dùng tiếp tục được mở rộng lên 13.825 điểm, duy trì vị thế dẫn đầu thị trường.

Cũng trong năm 2018, cổ phiếu HDBank chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), nhanh chóng đưa ngân hàng vào Top 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất. Và ngay trong năm 2018, cổ phiếu HDB đã hội đủ các điều kiện để gia nhập rổ chỉ số VN30, gồm các cổ phiếu có thanh khoản và vốn hóa tốt nhất thị trường.

Nối tiếp thành công trên, năm 2019, đại hội đồng cổ đông HDBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu tăng trưởng mới.

Theo đó, ngân hàng này dự kiến nâng tổng tài sản lên 249.546 tỷ đồng, tăng 16% so với 2018; huy động vốn đạt 224.238 tỷ đồng, tăng 20%; dư nợ tín dụng lên 160.911 tỷ đồng, tăng 24%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu thấp dưới 2%; lợi nhuận trước thuế có chỉ tiêu tăng 27% so với 2018, lên 5.077 tỷ đồng.

Với kế hạch trên, các hệ số khả năng sinh lời ROA và ROE của HDBank dự kiến sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt 1,7% và 21,2%.

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo HDBank cho biết, trong năm 2019, ngân hàng có kế hoạch áp dụng các mô hình quản trị ngân hàng hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế tốt nhất, tăng cường đổi mới công nghệ; áp dụng Basel 2 vào công tác quản trị rủi ro; tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tái cấu trúc cơ cấu tài sản nhằm gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời.

Đại hội đồng cổ đông HDBank 2019 cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018, tờ trình thù lao - kế hoạch ngân sách của Hội đồng Quản trị, tờ trình tăng vốn điều lệ.

Theo đó, ngân hàng tiếp tục giữ được truyền thống chia cổ tức cao và đều đặn trong nhiều năm liền, với tổng tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng là 30% (trong đó cổ đông HDBank sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ 10%, chi trả bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%).

Đồng thời, đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí cao với phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2019 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Vốn điều lệ theo đó dự kiến sẽ tăng thêm 2.943 tỷ đồng, lên 12.753 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn này sẽ giúp HDBank nâng cao hơn nữa chỉ tiêu an toàn vốn theo Basel 2 và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.