HNX bổ nhiệm thêm Phó tổng giám đốc

HNX công bố quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Phó tổng giám đốc HNX kể từ ngày 9/7/2018...

Ông Nguyễn Như Quỳnh.

Hà Anh

10/07/2018 21:11

Ngày 10/7/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bộ Tài chính công bố việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị HNX, kể từ ngày 4/7/2018.

Cũng tại buổi lễ, HNX đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Phó tổng giám đốc HNX, kể từ ngày 9/7/2018.

Ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1976, tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế tại trường Đại học Kobe (Nhật Bản), Thạc sỹ Tài chính công tại trường Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản), Cử nhân Tài chính nhà nước, Học viện Tài chính.

Trước đó, ngày 4/7/2018, Bộ Tài chính cũng ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Dương Linh, thành viên Hội đồng quản trị HNX giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, từ ngày 4/7/2018.