Hoàng Anh Gia Lai lên tiếng việc nợ thuế bị phong tỏa tài khoản

Hoàng Anh Gia Lai cho biết ngày 30/11/2018 đã nộp đầy đủ 55 tỷ đồng nhưng do sơ sót nên đã không công bố thông tin...

Trụ sở của Hoàng Anh Gia Lai.

Bạch Dương

27/12/2018 17:01

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa có văn bản giải trình về việc tập đoàn bị phong tỏa tài khoản năm 2017.

Theo đó, tập đoàn cho biết, ngày 28/9/2017 đã nhận được quyết định của Cục thuế Tỉnh Gia Lai về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp cưỡng chế trích tiền gửi tại các ngân hàng để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lại bị cưỡng chế 55 tỷ đồng do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày đã hết hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 30/11/2018, tập đoàn đã nộp đầy đủ khoản tiền trên vào ngân sách nhà nước và đã nhận được quyết định của Cục thuế Gia Lai về việc ngừng phong toả tài khoản của công ty.

"Do sơ suất, công ty đã bỏ sót không công bố thông tin đúng theo quy định. Công ty xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và không để xảy ra thiếu sót trong thời gian tới", Hoàng Anh Gia Lai cho biết.

Báo cáo tài chính quý 3/2018 của Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu 1.520,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 377 tỷ. Luỹ kế 9 tháng, tập đoàn đạt doanh thu thuần 4.435 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 478 tỷ, giảm 54% so với cùng kỳ. 

Tính đến 30/9/2018, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt 48.357 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 5.074 tỷ đồng, giảm gần 2.500 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay của tập đoàn là 21.000 tỷ đồng, chiếm 44% cơ cấu nguồn vốn. 

Đáng chú ý, dư nợ cá nhân tính đến cuối kỳ cũng tăng mạnh sau "cuộc hôn nhân" với Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương. Theo đó, ông Dương đã cho Hoàng Anh Gia Lai mượn 500 tỷ đồng và ông Đoàn Nguyên Đức Đức cũng cho mượn tạm 427 tỷ đồng.