Hưng Thịnh Incons đặt mục tiêu tăng trưởng 20%

Năm 2019, Hưng Thịnh Incons đặt mục tiêu doanh thu 4.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng, tăng trưởng 20%...

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Hưng Thịnh Incons.

Hồng Vinh

25/04/2019 08:00

Năm 2019, Hưng Thịnh Incons đặt mục tiêu doanh thu 4.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng, tăng trưởng 20%.

Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons - MCK: HTN), tổ chức ngày 24/4/2019 tại Tp.HCM, đều nhận được sự đồng thuận cao của các cổ đông.

Cụ thể, có 211 cổ đông tham dự đại hội, sở hữu và đại diện cho 90,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban tổng giám đốc đã báo cáo hoạt động quản trị và kinh doanh năm 2018 của Công ty cũng như đệ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019, đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, trình chủ trương phát hành trái phiếu cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Tăng trưởng 20% doanh số và lợi nhuận

Năm 2018, Hưng Thịnh Incons là tổng thầu thi công của gần 20 công trình, đảm bảo tiến độ xây dựng và hoàn thành bàn giao các dự án như: Florita, Lavita Garden, Moonlight Park View,… cũng như chuẩn bị bàn giao các dự án: Moonlight Residences, SaigonMia, 9View Apartment, Richmond City (Giai đoạn 1) trong năm 2019.

Kết quả kinh doanh năm 2018 ghi nhận con số hết sức khả quan. Tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018 đạt 4.061 tỷ đồng và 182 tỷ đồng, tăng lần lượt 50,36% và 66,36% so với năm 2017. Với kết quả này, Hưng Thịnh Incons lọt vào Top 10 doanh nghiệp xây dựng niêm yết có mức lãi ròng cao nhất năm 2018.

Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức chi trả cổ tức là 30% cho năm 2018, trong đó, 15% cổ tức bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu và được đại hội thông qua với tỷ lệ 99,99%. Mức cổ tức bằng tiền mặt được lấy trích từ 254 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối (Hưng Thịnh Incons sẽ chi 43 tỷ đồng) và phát hành 4,3 triệu cổ phiếu.

Năm 2019, Hưng Thịnh Incons đặt mục tiêu doanh thu 4.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng, tiếp tục giữ mức tăng trưởng chung 20% so với năm trước.

Đặc biệt, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng sang phân khúc xây dựng các công trình trong lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng theo định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Chính phủ. Đây sẽ là lợi thế nổi bật đảm bảo cho sự phát triển vững mạnh của Hưng Thịnh Incons.

Phát hành trái phiếu chuyển đổi

Ngoài mục tiêu tăng trưởng 20%, một vấn đề quan trọng khác mà Hưng Thịnh Incons lên kế hoạch thực hiện trong năm 2019 là phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm tăng cường nguồn lực tài chính đáp ứng định hướng phát triển của Công ty. Tổng tổng giá trị phát hành tối đa là 250 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hưng Thịnh Incons, cho biết: "Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đảm bảo công tác quản trị - kiểm soát - điều hành được thực hiện chuẩn mực để Hưng Thịnh Incons trở thành nơi đầu tư hiệu quả và mang lại lợi ích tối ưu cho cổ đông và nhà đầu tư."

Đại hội cũng đã thông qua bầu bổ sung ông Khuất Tùng Phong làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty. Sau đại hội, Công ty có 6 thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó có 2 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, đảm bảo tỷ lệ số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trên tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là 1/3 theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ.