IPO thành công Vinafood II, thu về gần 1.160 tỷ đồng

Vinafood II đã thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng gần 115 triệu cổ phần, tương đương 22,97% vốn điều lệ cho 41 nhà đầu tư...

Theo kế hoạch cổ phần hóa, Vinafood II sẽ có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước nắm 255 triệu cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ.

Hà Anh

14/03/2018 17:08

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) được tổ chức vào ngày 14/3/2018.

Theo đó, Vinafood II đã thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng gần 115 triệu cổ phần, tương đương 22,97% vốn điều lệ cho 41 nhà đầu tư - trong đó có một nhà đầu tư tổ chức và 40 nhà đầu tư cá nhân tại mức giá trúng bình quân là 10.101 đồng/cổ phần, tương đương giá khởi điểm.

Giá đấu thành công cao nhất là 12.000 đồng/cổ phần và giá đấu thấp nhất là 10.100 đồng/cổ phần. Tổng giá trị thu về sau đấu giá gần 1.160 tỷ đồng.

Theo kế hoạch cổ phần hóa, Vinafood II sẽ có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước nắm 255 triệu cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường 114.831.000 cổ phần, chiếm 22,97% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 4.969.000 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ; cổ phần bán cho Tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp 200.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 125.000.000 cổ phần, chiếm 25,00% vốn điều lệ.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty Cổ phần là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.