Kết quả kinh doanh NCB quý 3 tăng trưởng ổn định

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 23,7 tỷ đồng...

Ảnh minh họa

Nguyên Minh

17/10/2019 17:12

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân - NCB (mã NVB) công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 với lợi nhuận trước thuế chỉ đạt hơn 3,1 tỷ đồng.

Trong quý này, thu nhập lãi thuần của NCB đạt 241,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ngân hàng này cũng lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư từ hoạt động khác, tuy vậy nhờ lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh, đạt 15,4 tỷ đồng gấp gần 4 lần cùng kỳ và chi phí hoạt động được cắt giảm nên lợi nhuận thuần vẫn đạt hơn 53,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lãi thuần 4,6 tỷ quý 3/2018. 

Trong quý này, do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 10,3 tỷ đồng cùng việc dành 40 tỷ đồng cho các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc ngân hàng nên lợi nhuận trước thuế chỉ còn 3,1 tỷ đồng. Dù vậy khoản lợi nhuận này vẫn cao hơn khoản lãi chỉ 1,5 tỷ đồng mà NCB đạt được trong quý 3/2018. 

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 23,7 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, so với kế hoạch đề ra là 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, NCB mới chỉ hoàn thành được 33%. 

Tổng tài sản có của ngân hàng tính đến cuối quý 3 ở mức 70.793 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 37.633 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 5%. Tiền gửi các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác giảm mạnh trong 9 tháng từ 6.683 tỷ đồng xuống còn 3.752 tỷ đồng. 

Huy động tiền gửi của NCB tăng tới 23% trong 9 tháng, đạt mức 58.342 tỷ đồng.