Khối ngoại mua ròng chứng khoán cao nhất kể từ 2011

Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 32,5 tỷ USD...

Giá trị danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài từ 2012 - 2017 (đơn vị: tỷ USD) - Nguồn: Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

Hải Vân

31/12/2017 18:37

Kết thúc năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào mạnh, với lượng mua ròng cao nhất kể từ năm 2011.

Ghi nhận trên được Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhấn mạnh trong báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2017 vừa công bố.

Theo Ủy ban, vốn đầu tư nước ngoài chảy mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam năm qua nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, Chính phủ có nhiều cải cách quyết liệt, thị trường chứng khoán có thêm nhiều hàng hóa chất lượng và mặt bằng giá cổ phiếu hấp dẫn.

Số liệu từ báo cáo cho thấy, tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán chính thức Việt Nam trong năm 2017 ước đạt 1,85 tỷ USD, tăng gấp 6,5 lần so với năm 2016 (trong đó: mua ròng 750 triệu USD trái phiếu và 1,1 tỷ USD cổ phiếu).

Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 32,5 tỷ USD, tăng 60% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường ước đạt 19,7% và trên thị trường trái phiếu ước đạt 5,3%.

Đánh giá chung, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhận định: thị trường cổ phiếu năm 2017 tăng trưởng tích cực trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được ban hành, nhiều doanh nghiệp lớn niêm yết; lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ngành tài chính-ngân hàng, bất động sản, xây dựng... khởi sắc.

Cùng đó, thị trường chứng khoán phái sinh ra đời vào tháng 8/2017 bước đầu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Cũng theo Ủy ban Giám sát, xu hướng thị trường tích cực đang tạo điều kiện thuận lợi cho cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước, thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Và mục tiêu giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 70% vào năm 2020 có cơ sở để hoàn thành.