Kido Foods muốn mua 3 triệu cổ phiếu quỹ, giá tối đa 40.000 đồng/cổ phiếu

Nguồn thực hiện lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn khác phù hợp theo quy định...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KDF từ đầu năm đến nay - Nguồn: HNX.

Hà Anh

29/08/2019 14:35

Công ty Cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO - Kido Foods (mã KDF-UpCoM) thông qua quyết nghị thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.

Theo đó, KDF đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tương ứng 5,36% tổng số cổ phần lưu hành của KDF với giá mua vào theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ pháp luật, nhưng không vượt quá 40.000 đồng/cổ phiếu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

KDF cho biết, mục đích mua lại cổ phiếu quỹ nhằm ổn định giá cổ phiếu. Trước thời điểm hiện tại, KDF không có bất kỳ cổ phiếu quỹ nào.

Nguồn thực hiện lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn vốn khác phù hợp theo quy định. Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Được biết, 7 tháng đầu năm công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đề ra cho cả năm, với 155 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng mạnh so với 40,3 tỷ hồi cùng kỳ năm trước và vượt 3,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2019, KDF có hơn 200 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 9,8 tỷ Quỹ đầu tư phát triển

Trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu KDF đã tăng 91,3% từ 16.190 đồng lên 31.000 đồng/cổ phiếu.