Kiểm toán phát hiện thừa hơn 57.000 cán bộ, công chức

Kiểm toán công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, Kiểm toán Nhà nước phát hiện thừa 57.175 người...

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Nguyên Hà

16/01/2018 07:42

Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện 257 cuộc kiểm toán trong năm 2017, trong đó riêng về công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động đã phát hiện bộ máy thừa đến hơn 57.000 người.

Thống kê trên vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai công tác 2018 của cơ quan này, ngày 15/1.

Theo Kiểm toán Nhà nước, trong năm 2017, toàn ngành đã xử lý tài chính 43.660 tỷ đồng, trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 32.609 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 11.051 tỷ đồng. Con số này tăng 12,5% so với năm 2016 (năm 2016 là 38.776 tỷ đồng).

Đối với công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, sau khi phát hiện thừa 57.175 người, Kiểm toán Nhà nước đã có kiến nghị chấn chỉnh siết chặt công tác quản lý.

Ngoài ra, qua kiểm toán, cơ quan kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí.

Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước trước khi cổ phần hóa tại 6 doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện, kiến nghị tăng thêm vốn Nhà nước là 8.688 tỷ đồng, xác định các khoản phải nộp ngân sách tăng thêm trên 504 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2017, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chỉ đạo kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối 2 vụ việc và đang chỉ đạo củng cố hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Về kế hoạch kiểm toán năm 2018, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn tài sản Nhà nước có nhắc tới 33 tập đoàn, tổng công ty.

Trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như: Tổng công ty Sông Đà, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex…