Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số

Sau 10 tháng đầu năm 2018, kết quả kinh tế, xã hội đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó kim ngạch xuất khẩu đã vượt 200 tỷ USD, chỉ số CPI tiếp tục được kiếm soát...

Đào Hưng

01/11/2018 17:09

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 1.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 2.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 3.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 4.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 5.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 6.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 7.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 8.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 9.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 10.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 11.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 12.