Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số

Bức tranh kinh tế tháng 7/2018 có gam màu sáng với nhiều chỉ số ấn tượng về sản xuất, xuất nhập khẩu, đầu tư, thành lập doanh nghiệp...

Đào Hưng

01/08/2018 17:28

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 1.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 2.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 3.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 4.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 5.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 6.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 7.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 8.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 9.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 10.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 11.

Kinh tế tháng 7/2018 qua các con số - Ảnh 12.