Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số

Bức tranh kinh tế tháng 8/2018 có xu hướng tích cực với chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục được kiểm soát, các ngành kinh tế chủ yếu tiếp tục phát triển mạnh...

Đào Hưng

01/09/2018 23:24

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 1.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 2.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 3.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 4.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 5.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 6.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 7.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 8.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 9.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 10.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 11.

Kinh tế tháng 8/2018 qua các con số - Ảnh 12.