Lãi suất tăng mỗi ngày, bất động sản hút vốn trái phiếu mạnh

Tháng 10, ngành bất động sản hút vốn trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất, huy động thành công 4.864 tỷ đồng với chi phí huy động vốn trái phiếu bình quân là 10,5%/năm cho kỳ hạn 3 năm...

Quỳnh Nguyễn

13/11/2019 11:17

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo tổng hợp tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại HNX trong tháng 10.

Theo đó, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đăng ký phát hành trong tháng 10 là 32.312 tỷ đồng, giảm nhẹ so với tháng 9/2019, nhỉnh hơn tháng 8/2019. Khối lượng phát hành thành công đạt 16.947 tỷ đồng, thấp hơn khoàng 2.500 tỷ đồng so với hồi tháng 9.

Lũy kế 10 tháng, giá trị trái phiếu đăng ký phát hành gần 311.551 tỷ đồng, phát hành thành công gần 202.215 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thành công là 65%.

Trong tháng 10, trái phiếu được phát hành thành công chủ yếu nằm ở kỳ hạn 2-3 năm, vùng lãi suất trải rộng từ 6,5% đến 20%, chi phí huy động vốn bình quân đạt 10,69%/năm, trong khi hồi tháng 9, chi phí huy động vốn bình quân chỉ là 7,41%, vùng lãi suất là 6% -11%/năm.

Vùng lãi suất của trái phiếu kỳ hạn 5 năm cao nhất từ 8,5% đến 20%/năm, qua đó đưa nhóm này có chi phí huy động vốn bình quân lên mức 17,38%/năm; tiếp sau là vùng lãi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm 10,5% - 11,5%/năm, qua đó chi phí phát hành lên đến 10,95%/năm.

Phân theo nhóm ngành, trong tháng 10, ngành bất động sản hút 4.864 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất bình quân 10,5%, cho kỳ hạn 3 năm; cao hơn 2,43%/năm so với tháng 9; tiếp theo là ngành ngân hàng hút 3.481 tỷ đồng, với chi phí huy động bình quân là 7,23%/năm, kỳ hạn 2-3 năm; ngành nghề khác hút hơn 8.451 tỷ đồng, chi phí huy động bình quân 12,27%/năm.

Một số tổ chức huy động khối lượng lớn trái phiếu như Vinametric khoảng 3.705 tỷ đồng; Tài chính Shinhan Việt Nam 1.400 tỷ đồng; TNR Holdings khoảng 1.100 tỷ đồng, Thương mại Đầu tư Hồng Hoàng 1.402 tỷ đồng.