Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 19-27/9

SHP, BXH, UPC, TLG, GLT, NST, PPS, DLT, L62, PNT, PVB, CMP, DIH, DCM và HTV thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

17/09/2019 20:00

SHP, DNN, BXH, UPC, TLG, GLT, NST, PPS, DLT, L62, PNT, PVB, CMP, DIH, DCM và HTV thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 30/09/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam (mã SHP-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2019.

* Ngày 30/09/2019, Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (mã DNN-UpCOM) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỉ lệ 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2019.

* Ngày 15/10/2019, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (mã BXH-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (mã UPC-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 23/10/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 04/10/2019, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (mã GLT-HNX) thanh toán đợt cuối cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 24/10/2019, Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam (mã PPS-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9,53%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 953 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 03/10/2019, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (mã DLT-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 17/10/2019, Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (mã L62-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 02%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 02/10/2019, Công ty cổ phần Trường Phú (mã TGP-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (mã DHN-UpCOM) tạm ứng năm 2019 bằng tiền (8%/cổ phiếu) và chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 bằng tiền (1%/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã SGR-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cp (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019.

* Ngày 07/10/2019, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (mã PNT-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2019.

* Ngày 14/10/2019, Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam (mã PVB-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 10/10/2019, Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (mã CMP-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4,30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 430 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 28/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (mã DIH-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 04%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 15/10/2019, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 09%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019.

* Ngày 24/10/2019, Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019.